In memoriam: Thomas Lübke arbeider van het Duitse bedrijf Loewe Industrie Ofenbau.

Lees ons pamflet van 23 februari over het dodelijk ongeval van een arbeider van Loewe, een extern bedrijf op Sidmar, op 10 februari jongstleden.
Over de oorzaken kunnen we ons niet uitspreken. Dat is materie voor het CPB (Comité voor preventie en bescherming )

Op basis van heel wat gesprekken willen we het wel hebben over de aanpak van de veiligheid op het werk door Mittal, en wat de nefaste impact hierop is van de  besparingen en herstructureringen.  

Tenslotte ook over het IPA, en de actiedag van ABVV en ACV op 4 maart.

Wil je originele pamflet lezen, zoals het werd uitgedeeld?  klik op volgende link: PtSi23022011_Loewe  PDF-bestand: klik  20110223PamfletLoewe

Graag je reacties,

In memoriam: Thomas Lübke (44 jaar) van de Duitse firma Loewe Industrie Ofenbau

Namens mezelf en de PVDA wil ik hierbij mijn medeleven betuigen aan familie en vrienden van het slachtoffer.

We wensen de gekwetste collega een spoedig en volledig herstel toe.

Ik heb er vertrouwen in, dat onze vertegenwoordigers in het CPB dit ongeval zullen uitspitten tot op het bot.

Want het kan toch niet, dat een arbeider ’s morgens gezond naar zijn werk vertrekt, om zijn boterham te verdienen, en nooit meer naar huis terugkeert.

Of dit nu een arbeider is met vast Sidmar contract, of een extern arbeider: dit raakt ons even erg!.

Beste collega’s,

Zoals jullie weten is donderdagavond 10 februari rond 19u35 een dodelijk slachtoffer gevallen in de Staalfabriek: 2 mensen van de Duitse firma Loewe waren bezig de stelling af te breken in de convertor, na hermetselen van de vuurvaste bekleding. Plots zakte de man, die op de bodem liep in de convertor, in elkaar. Zijn maat ging snel iemand van de Staalfabriek halen, om zich met de mankooi in de convertor te laten zakken. Maar ook hij werd snel onwel in de convertor. Gelukkig heeft het personeel van de staalfabriek zeer alert gereageerd, Door het snelle en adequate optreden van medische dienst, bedrijfsbrandweer en het aanwezige personeel in de staalfabriek is een 2e dodelijk slachtoffer vermeden. Al die mensen verdienen ongetwijfeld een zeer grote pluim.

Over de exacte oorzaak kan ik me uiteraard niet uitspreken. Dat moet door experts worden onderzocht, en opgevolgd door het CPB.

Natuurlijk was het personeel in shock. Ik hoorde heel wat reacties en vragen

“…zo ver van huis het leven verliezen, op je werk: dat is ontoelaatbaar!…”(Het slachtoffer woonde vlakbij Dortmund, 250 km verwijderd van Zelzate) “…Was er een taalprobleem? Hoogstwaarschijnlijk wel: we zien dit genoeg bij de stellingsbouwers waar er Polen,Kroaten, … werken welke de Nederlandse en soms zelfs de Engelse taal niet machtig zijn…” “…Waren die mensen op de hoogte van werken in gasgevaar – omgeving? Welke waren de procedures voor deze job? Normaal moet elk extern personeelslid ( contractor) een veiligheids-opleiding volgen,of hij mag de fabriek niet betreden….Hoeveel uur opeenvolgend waren zij reeds aan het werk?… Wat is hier misgegaan? De bazen van die externe bedrijven krijgen een veiligheidsopleiding, maar wat straalt daar van af naar hun personeel?… Bij externe bedrijven is er grote personeelswissel: hoe kunnen zij de machine kennen, de gevaren goed inschatten?…,“ enz…

Is er een verband met “plan 2009”, dat van uitbesteding aan externe bedrijven een nieuwe bedrijfscultuur wil maken? Velen denken van wel!

Om Plan 2009 door te drukken heeft de Sidmar – directie misbruik gemaakt van de crisis. 987 jobs geschrapt: oa door interims in de productie. Bij de Onderhoudsdiensten door de ganse bedrijfsstructuur om te gooien: zoveel mogelijk taken uitbesteden aan “contractoren”.

Om die complete chaos nog in theorie werkbaar te houden,wordt een nieuwe functie geschapen,nml “ begeleider externen”. Sommige onderhoudsmensen twijfelen of ze toch niet zouden in deze job stappen. Maar het ongeval met de arbeiders van Loewe toont heel goed wat hiervan de realiteit is. Wat gebeurt er indien er wat misgaat? Weegt die kleine extra verdienste op tegen het risico dat je vroeg of laat voor een burgerlijke rechtbank wordt gedaagd?

Iedereen kent de gevaarlijke chaos na bvb een groot onderhoud, waarbij diverse externe bedrijven allerlei zaken hebben aangepast, zonder zicht op het geheel: flenzen vergeten steken in gasleidingen, werken die niet klaar zijn,of maar gedeeltelijk, laswerken die niet volledig werden uitgevoerd, enz. Dit leidt echt tot onverantwoorde situaties, met grote risico’s. Natuurlijk proberen die mensen hun job goed te doen, maar het is vaak niet te overzien. En al die inbeslagnames!

Vergeet ook niet dat Sidmar voortdurend de duimschroeven aandraait voor de contractanten: voortdurend worden de contracten herzien, de firma’s tegen elkaar uitgespeeld, Onderaannemers die in onderaanneming bij andere contractanten werken die het contract hebben afgesloten, enz. enz, De vrijheid van het kapitalisme: een echte jungle!

Wist je dat….met die wanpraktijken Mittal wereldwijd in 2010 2,9 Miljard Dollar netto winst heeft gemaakt? Dat is een slordige 20.000 € per werknemer, wereldwijd ! Schande!

“…De grote risico’s worden doorgeschoven naar de externe firma’s: in de veiligheidskwartiertjes merken we dat 75 % van de ongevallen gebeuren met externe firma’s…”

In de beleidsvisie 2011 konden we lezen dat Mr Mittal voor ongevallen een frequentiecijfer van 1

( = 1 ongeval met werkverlet per miljoen gewerkte uren) wil,

In 2010 bedroeg dit echter op Sidmar 2,1 voor vast personeel… en 7,2 voor contractanten !!

Van Gerven zegde op 20 januari “we willen in 2011 geen ernstige of dodelijke ongevallen meer en zijn er van overtuigd dat elk ongeval met letsel kan vermeden worden”. Drie weken later dus dit ongeval.

Heeft de directie dan niet door, dat het voortdurend opvoeren van besparingen, inzet van steeds meer extern personeel, overuren op structurele basis, steeds maar meer de basis leggen voor meer ongevallen?

Met het mooi klinkende “ Journey to zero” wil het management de indruk geven dat ze echt bekommerd zijn om onze veiligheid ! Maar de besparingsplannen staan daar haaks op.

,,,Allemaal goed als er weinig productie is,maar probeer maar eens volgens het boekje te werken nu er 100 % productie is, en er achterstand is op de planning. Wanneer dan de lijn op rood staat, en je moet depanneren, dan is er geen sprake meer van tijd voor een SWRA… (Start Werk Risico Analyse),,, “ zeggen onderhoudsmensen me,

Sidmar-nieuws ( dat nu “one” heet) schrijft: “een belangrijke focus wordt gelegd op de verantwoordelijkheid van het management voor de gezondheids- en veiligheidsprestaties,

Met betrekking tot dodelijke risico’s zijn er de zogenaamde “ 10 gouden regels”,

Neem nu de 1e regel:”ik vat het werk fit en gezond aan”.

Hoe kan je nu fit en gezond aan het werk gaan,wanneer door personeelstekort je verlof wordt geannuleerd, omdat er een zieke in je ploeg valt? Want Mittal wil het ziekteverzuim aanpakken, de lijn verantwoordelijke (“management”) voert een “motiverend gesprek” wanneer je ziek bent.

Gevolg: de mensen staan onder druk om ziek te komen werken.

Hoe kan je nu fit en gezond aan het werk gaan wanneer tegenwoordig op diverse plaatsen de grote stilstanden worden gepland voor 11 uur ! Dus structureel overwerk !! Wettelijk verboden!

De delegees hebben dit probleem al ontelbare keren aangeklaagd, telkens krijgen ze te horen: “uitzonderlijke omstandigheden”.

De reden is, dat er gewoon volk te kort is! Plan 2009 kraakt in al zijn voegen ! Er moet dringend personeel worden VAST aangeworven.

We hebben geen overuren nodig, maar een goede CAO: weg met het IPA dat ons op 2 jaar tijd slechts 0,3 % loonsopslag wil geven. De directie maakt 20.000 € per man winst op ons, er is geld voor een serieuze opslag, ter compensatie van onze torenhoge energiefactuur enz.

Een loonsopslag van 0,3 % : op een loon van netto 1500 € is afgerond 5 € per maand, dus 60 € op 2 jaar: ge kunt er niet eens uw benzinetank mee vullen. Hoe durven ze dat voorstellen?

Ondertussen stijgen de bedrijfswinsten met 37 %, de bel 20 bedrijven maken dikke winsten. En de werknemers, zij die uiteindelijk de rijkdom produceren? Die krijgen zelfs geen kruimels!

Ik hoop dat jullie dus actief deelnemen aan de actiedag van ABVV en ACLVB op 4 maart. Geen symbolische acties. Volgens mijn info zijn er ook bij ACV heel wat syndicalisten die niet akkoord zijn met de manier waarop de stemming in het ACV is verlopen. Spreek uw delegees aan ! De strijd voor een goede CAO begint nu!

Zie op mijn weblog www.dirkgoe.wordpress.com. Ook nog over de Bewaking, die onlangs werd overgenomen door Cobelgard + acties bij IT: geen outsourcing!Contacteer me, jullie collega, Dirk

Tel 09/344 08 79 GSM 0478/24 55 96

mail: goemaere.dirk@skynet.be

 

23/2/2011

 

Verantw. Uitg. M R Eligius Lemonnierlaan 171 1000 Brussel.

 

Advertenties